Algemene informatie

De Bedrijfskring Zeewolde heeft met haar meer dan 160 leden niet alleen invloed op politiek, maar ook op economisch en maatschappelijk gebied. Hierbij behartigt de bedrijfskring de belangen van de Zeewolder ondernemer en haar leden in het bijzonder. Dit doet de kring mede door haar zitting in verschillende relevante overlegorganen, waar zij haar stem kan laten horen en haar visie uit kan dragen. Via een digitale Nieuwsbrief worden de leden tevens regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen en uitkomsten van allerhande bedrijfseconomische zaken.

Verder zijn er ruime mogelijkheden om uitgebreid te netwerken met andere leden. Deze mogelijkheden worden gerealiseerd middels evenementen die onder andere gericht zijn op netwerken en de overdracht van kennis en regionale ontwikkelingen. Voorbeelden van activiteiten zijn de jaarlijkse outdoor-dag (met bijvoorbeeld golfen, kleiduivenschieten of zeilen), netwerkborrels met een omliggende Bedrijfskring als gast, workshops gericht op ondernemen en bedrijfsbezoeken met een aansluitende netwerkbijeenkomst. Verder wordt jaarlijks de Zeewolder Ondernemersverkiezing georganiseerd waar traditiegetrouw een bekende spreker aan het woord komt.

Kortom, de Bedrijfskring Zeewolde probeert een zeer divers aanbod van activiteiten aan te bieden waarbij ze streeft naar het onderling netwerken en tegelijkertijd haar leden op de hoogte houdt van regionale ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

Contributie

De Bedrijfskring Zeewolde hanteert het volgende contributiestelsel:

Bedrijven met minder dan 10 FTE (fulltime-equivalent) in dienst: € 240,28 per jaar
Per bedrijf kunnen twee personen aan onze activiteiten deelnemen.

Bedrijven met 10 of meer FTE (fulltime-equivalent) in dienst: € 480,55 per jaar
Per bedrijf mogen vijf personen aan onze activiteiten deelnemen.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 september bij het secretariaat binnen te zijn middels een e-mail naar info@bedrijfskringzeewolde.nl.

Lid worden?

Mocht u geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap bij de Bedrijfskring Zeewolde, klikt u dan hier om naar het aanmeldformulier te gaan.

Ondernemen, dat doen we immers samen!